De Fabriek expo ruimte (boven)
De Fabriek expo ruimte (boven)
Ruimte Beneden
De Fabriek expo ruimte (beneden)

VACATURE Bestuursleden

Als unieke kunstruimte die voor en door kunstenaars is opgericht, en met ruim veertig jaar geschiedenis, draagt De Fabriek de geest van verzet, volharding en zorg in zich. De ruimte werd in 1980 gekraakt en bezet om een plek te creëren voor kunst en kunstenaars.

Anno 2023 organiseren wij residenties en evenementen ter ondersteuning van kunstenaars en het bewaken van kunst in het maatschappelijke discours. Zo creëren we een plek voor kunstenaars om, buiten de gebaande paden, de essentiële, de moeilijke en de basale vragen te kunnen en durven stellen zonder daar direct een antwoord op te hoeven hebben.

We creëren een open en toegankelijke kunst-en-cultuurorganisatie waar (gast)kunstenaars en publiek zich thuis voelen. Een plek voor samenkomst, ontmoeting en verbinding.

Wil je bijdragen aan een nog scherper en beter functionerende stichting De Fabriek? Lees dan verder!

Bestuursleden

Voorzitter bestuur / bestuurslid
4 tot 6 bijeenkomsten per jaar

Governance
De Fabriek heeft een bestuur-directie model. Het bestuur overziet en ondersteunt de maatschappelijke doelstelling van de stichting. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de directeur, deze legt hierover verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur heeft vier rollen:

 • - Toezichthouder
 • - Werkgever
 • - Sparringpartner
 • - Ambassadeur

 

Wat vragen wij van bestuursleden?
Het bestuur van De Fabriek ziet toe op de continuïteit van de organisatie, waarbij het draait om de gedeelde visie van de directie, het artistieke team en het bestuur op de artistieke en maatschappelijke doelstelling van de organisatie en waarbij alle belangen zorgvuldig worden afgewogen. Het bestuur van De Fabriek houdt toezicht vanuit de volgende principes:

 • -Vertrouwen, maar kritisch opbouwend.
 • - Rolvastheid en rolbewustzijn.
 • - Met aandacht voor de unieke cultuur van De Fabriek.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de directeur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Alle leden van het bestuur

 • - Hebben affiniteit met kunst en cultuur en in het bijzonder met beeldende kunst.
 • - Zijn onafhankelijk en zijn niet op andere wijze, dan die van bestuurslid, verbonden met de stichting.
 • - Kunnen vanuit hun eigen expertise een sparringpartner zijn voor de directeur.
 • - Zijn in staat het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen.
 • - Beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • - Hebben voldoende tijd om hun taak uit te voeren. Het bestuur komt ongeveer om de maand bij elkaar. Tussentijds wordt vanaf een afstand de continuïteit van processen in de gaten gehouden.

 

Voorzittersfunctie
De voorzitter van het bestuur geeft leiding aan het bestuur en vertegenwoordigt de organisatie. Daartoe behoren onder andere taken als vergaderingen leiden, toezicht houden en fungeren als sparringpartner van de directeur.

Het bestuur is voldoende divers samengesteld. Daarbij wordt gedacht aan een evenwichtige spreiding ten aanzien van deskundigheid, ervaring en vaardigheden. Maar ook wordt er rekening gehouden met geslacht, leeftijd en cultureel diverse achtergronden. De bestuursleden zijn bij voorkeur woonachtig in de regio Eindhoven.

 

Wie zoeken we?
Voor deze vacature zoeken we zowel een nieuwe voorzitter van het bestuur, als ook een nieuw bestuurslid.

De twee bestuursleden passen in één van de volgende profielen

 

Politiek/ bestuurlijk
Dit bestuurslid is of was betrokken bij de lokale of regionale politiek of werkzaam op strategisch niveau bij een gemeente of provincie. Dit lid heeft kennis van of ervaring met:

 • - Bestuurlijke processen/ governance.
 • - Inzicht in ambtelijke processen en procedures.
 • - Lokale politiek.

 

Artistiek
Dit bestuurslid heeft kennis van of ervaring met:

 • - Het makers-proces.
 • - De actuele kunstwereld (lokaal en landelijk).

 

Wat bieden we?
Bestuursleden ontvangen een jaarlijkse vacatievergoeding voor hun werkzaamheden.

Daarnaast biedt De Fabriek Eindhoven een creatieve omgeving; een bloeiende organisatie waarin met veel kunstenaars en makers wordt samengewerkt. Als bestuurslid draag je zorg over het historisch erfgoed van de organisatie, een van de oudste kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Samen met een creatief team, partnerschappen, medewerkers en opgezet materiaal bieden we een inspirerende werkomgeving.

De Fabriek onderschrijft het belang van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Wij hanteren deze als uitgangspunt voor het werkgelegenheids- en personeelsbeleid. De Fabriek is een open, horizontale organisatie, bestaande uit mensen met diverse achtergronden, kennis en ervaringen. De Fabriek streeft ernaar dat iedereen zich welkom voelt binnen de organisatie.

Hoe solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag uiterlijk 11 februari 2024 een korte motivatie en cv via mail@defabriekeindhoven.nl. Op maandag 19 februari kun je een reactie verwachten van ons. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op vrijdag 23 februari. Het gesprek wordt mogelijkerwijs afgenomen in het Engels.

Mocht je een vraag hebben of meer informatie willen, schroom niet om contact op te nemen. We kijken ernaar uit van je te horen!

Solliciteer!

Contact
Baarstraat 38
5615 RG Eindhoven
Nederland
+31 40 255 15 30
info@defabriekeindhoven.nl

Openbaar vervoer
Bus 18 / Bus 19 / Stadsbus 319
Halte Solmsweg

De Fabriek Eindhoven wordt gesteund door:
Cultuur Eindhoven
Kunstloc Brabant

Colophon

Agenda

Openingstijden

Tijdens Vernissages:
Vrijdag 20.00

Tijdens Tentoonstellingen:
Woensdag 13h00- 17h00
Donderdag 13h00 – 17h00
Vrijdag 13h00 – 17h00Tijdens Residency Talks:
Zaterdag 13h00 – 21h00
(Talks om 19h30)

Team

Artistiek Team:
Charlotte Lagro
Dieke Venema
Imke Sloos
Meis Suker
Koen Dijkman (Directeur)

Young at Night:
Imke Sloos
Kris van Gendt
Miekie Capello

Bestuur:
Voorzitter Juul van Stokkom
Secretaris Lydia van de Made
Penningmeester Wildrik Burema
 

Adres

Baarstraat 38
5615 RG Eindhoven
Nederland

Contact

+31 40 255 15 30
info@defabriekeindhoven.nl

Bereikbaarheid Openbaar vervoer

Bus 18 / Bus 19 / Stadsbus 319
Halte Solmsweg

De Fabriek Eindhoven wordt gesteund door

About