Go Back (esc)

BAARSSTRAAT 38
5615 RG, EINDHOVEN
THE NETHERLANDS
+31 (0)40 255 15 30
INFO@DEFABRIEKEINDHOVEN.NL

ABOUT

CONTACT

APPLICATIONS

SEARCH

FILTER

RANDOM
ARCHIVE

1983

Tijd Ruimte

Huub Cox /

Tijd RuimteTijd Ruimte
Sign up for our newsletter:
View mobile versionView mobile version

Thursday October 16th 2008, 20:00


TENTVORMEN 'buitenissige bouwsels


Bardt van der Dennen(NL) / Daniëlle Hooijmans(NL) / Filip Jonker(NL) / Guido Tuïnk(NL) / Jak Peters(NL) / Janne-Wieke Mansens(NL) / Jelle Saris(NL) / Mira Albrechts(BE) / Warre Mulder(NL)

Mira Albrecht / MY PERSONAL HOME WHERE EVER I ROAM Wat en waar is thuis? Is het gebonden aan een bepaalde geografische plaats of kan je thuis ook onderweg zijn, en onderweg thuis zijn? Staat een intieme persoonlijke ruimte los van anonieme openbaarheid? Thuis is misschien een persoonlijk geinterpreteerd en geselecteerd herinneringsarchief van mensen, plaatsen en gebeurtenissen die hebben bijgedragen tot het vormen van je identiteit. Voor deze tentoonstelling heb ik mijn thuis gematerialiseerd tot zwerfobject, als zoektocht naar antwoorden op deze vraagstelling. ‘Mijn thuis is een thuis dat ik niet hoef achter te laten als ik wegga. Het gaat overal met me mee.’/ Guido Tuink Het werk van guido Tuink is vaak opgebouwd uit allerlei materialen die hij vindt op straat. Met zijn werk schept hij absurdistische werelden met vaak een humoristische ondertoon. Voor deze tentoonstelling heeft hij zich beperkt tot het gebruik van karton en plakband. Hij gebruikt dit materiaal als een moderne vorm van klei die hij boetseerd tot een hedendaags sculptuur. / BIRD - ON AIR Janne-Wieke Mansens, Jak Peters, Jelle Saris & Bardt van der Dennen / Als vrienden, muzikanten en kunstenaars vroegen we ons af of het gezamenlijk bouwen van een lied vergelijkbaar is met het gezamenlijk bouwen van een beeldend werk. Voor het project genaamd Tenten / buitennissige bouwsels probeerden we muziek en beeld samen te laten komen in een intieme setting, en dit hebben we gebrobeerd te doen op zo`n manier dat zowel beeld als geluid hierbij overeind blijft en hopelijk elkaar versterkt. De radio: Zowel het beeld als het geluid van de oude radio, herinnerde direkt aan vroeger; huiselijke luistermomenten, thuis, op de bank of op de vloer, ma rookt een peukje, pa drinkt een pilske. op je kamertje muziek opnemen van Studio Bruxelles, het liefst op een oud bandje van je vader. Of in een tentje op vakantie, luisterend naar de prachtige exotische klanken van een taal die je niet begrijpt. Naar aanleiding van deze hersenspinseltjes bouwden we een grote radio waar je als publiek in kan klimmen, als een soort hut/tent, waarbij wij als band een huiskamer/radio concertje geven. /Warre Mulder Warre is dit jaar afgestudeerd aan de Academie st. Lucas te Antwerpen. Voor het project tentvormen, buitenissige bouwsels heeft hij het werk Tent gemaakt. Via een interne logica onderzoekt hij van herkenbare vormen, object, begrippen de grens tussen het herkenbare en het abstracte. Het archetype Tent wordt binnen de vrijheden van het beeld opnieuw ontworpen. De Tent als een ding met kenmerken./ Daniëlle Hooijmans Als maker verricht Daniëlle onderzoek naar het grensgebied tussen vormgeving, beeldende kunst en performance art. Zij wordt gedreven door mijn fascinatie voor menselijk gedrag in het dagelijks leven en de verhouding tussen mensen onderling. Voor de tentoonstelling Tentvormen, buitenissige bouwsels heeft zij lichamelijke shelters gemaakt. Persoonlijke mensen die dicht bij haar staan uit haar eigen leefomgeving neem ze overal, onbewust mee naar toe. Elk in een eigen shelter. Samen vormen ze samen met zij zelf haar identiteit./Filip Jonker  Naar idee van Lidewij Vanrijssen

Looks like you are on a mobile device

Would you like to continue on our mobile website?

Yes
No