Go Back (esc)

BAARSSTRAAT 38
5615 RG, EINDHOVEN
THE NETHERLANDS
+31 (0)40 255 15 30
INFO@DEFABRIEKEINDHOVEN.NL

ABOUT

CONTACT

APPLICATIONS

SEARCH

FILTER

RANDOM
ARCHIVE

1985

Stratis

Stratis /

Sign up for our newsletter:
View mobile versionView mobile version

Saturday November 5th 2011, 15:00


Booklaunch Station to Station + premiere docu


Paul Segers(NL)

Dames, heren

Graag nodig ik U uit voor de lancering van de publicatie STATION to STATION - Paul Segers Selected Works 2000-2010en tevens voor de première van de documentaire En ondertussen, in de agrarische sector...
Zaterdag 5 november in De Fabriek, Eindhoven. www.defabriekeindhoven.nl Inloop vanaf 19:00 uur. Boek presentatie 20:00 uur. Documentaire 21:00 uur

Baarsstraat 38, 5615 RG, Eindhoven
+31 (0)40 255 15 30

Paul Segers (Eindhoven 1976) studeerde in 2000 af aan de Academie voor Kunst en Vormgeving te ’s-Hertogenbosch.
Sinds die tijd werkt hij gestaag aan zijn oeuvre, dat grotendeels bestaat uit sculpturen en installaties,
al dan niet gepresenteerd in de openbare ruimte. Hij beschouwt zichzelf als beeldhouwer, maar werkt zijdelings ook in andere media zoals video en performance.
Station to Station richt zich voornamelijk op een selectie beeldhouwwerken en installaties uit de periode 2000 – 2010, waarin Segers in toenemende mate de spanning tussen realiteit en fictie opzocht, tussen de kunstruimte en de openbare ruimte en tussen het beeld en de verbeelding. Zijn thematiek is de relatie tussen de mens en technologie,
mobiliteit en vrijheid, verleden en toekomst. Het zijn machines,
voertuigen, scènes en situaties waarmee hij vanuit een geheel eigen beeldtaal reageert op de wereld zoals hij die ziet,
werk op werk, van station naar station.

De publicatie wordt uitgegeven door Lecturis in oplage van 750 stuks. www.lecturis.nl
De genadeloze vormgeving komt uit de handen van Undog - www.undog.nl
De documentaire 'En ondertussen, in de agrarische sector...' door Levroi Media Producties - www.levroi.nl gaat over de productie van het gelijknamige werk in 2010. Van schets tot expositie, van idee tot realiteit, en dat alles met de botte bijl. (Camera: Ischa Kersten & Frans Mouws. Montage: Remco de Vries)

Ladies, gentlemen

Hereby I would like to invite you to the book launch of STATION to STATION - Paul Segers Selected Works 2000-2010and also the premiere of the short documentary En ondertussen, in de agrarische sector... (Meanwhile, in the agricultural sector...)
Saturday November 5th at De Fabriek art space in Eindhoven. www.defabriekeindhoven.nl Open from 19:00. Book launch 20:00. Screening documentary 21:00

Baarsstraat 38, 5615 RG, Eindhoven
+31 (0)40 255 15 30


Paul Segers (Eindhoven, 1976) graduated from the Academy of Art and Design in Den Bosch in 2000. Since then, he has been steadily building his oeuvre, much of it consisting of sculptures and installations, often presented in the public space. He considers himself a sculptor, though he dabbles in other media, as well, such as video and performance.
Station to Station presents a selection of sculptures and installations from 2000-2010, in which Segers explores, in ever-greater depth, the tension between reality and fiction, art spaces and the public space, and image and imagination. In his work, Segers addresses such themes as the relationships between man and technology, mobility and freedom, and past and future. He creates machines, vehicles, dioramas, visual tableaus and live-action situations through which he responds with an entirely personal imagery to the world as he sees it – from work to work, station to station.


The publication will be published by Lecturis, 750 copies. www.lecturis.nl
The merciless graphic design has been taken care of by Undog. www.undog.nl
The documentary 'En ondertussen, in de agrarische sector...' by Levroi Media Producties - www.levroi.nl shows the production proces of the work with similar title. From sketch to exhibition, from idea to reality and all in blunt axe style. (Camera: Ischa Kersten & Frans Mouws. Editing: Remco de Vries)


Met vriendelijke groet!
Sincerely!


Paul Segers

Station to StationStation to StationStation to Station
Looks like you are on a mobile device

Would you like to continue on our mobile website?

Yes
No