Go Back (esc)

BAARSSTRAAT 38
5615 RG, EINDHOVEN
THE NETHERLANDS
+31 (0)40 255 15 30
INFO@DEFABRIEKEINDHOVEN.NL

ABOUT

CONTACT

APPLICATIONS

SEARCH

FILTER

RANDOM
ARCHIVE

2004

CKV Week

Josef Blersch /

Mander Liefting /

Erik Van Lieshout /

Rogier Walrecht /

Sign up for our newsletter:
View mobile versionView mobile version
APPLICATIONS


To submit a proposal for a work period and exposition in De Fabriek, 

De Fabriek need the following information:

1. A brief motivation for a work period in "De Fabriek"
2. A brief description of the proposed project (max. 1 A4)
3. Sketches and other visualisations of the project.
4. Documentation of recent works / projects
5. An up-to-date CV
6. Links to website and / or Blogs where you can see your work.

(Preferably in PDF format with a maximum of 12, A4 pages)

Video or new media work: we prefer links to online documentation.

If you send a DVD, create a workable menu and / or use standard video formats!
Documentation by post is not returned.

"De Fabriek" is a production place, we therefore ask the artist that come to do a work period +exhibition to create new work!
We are not interested in showing existing work.

 

 

Om een voorstel in te dienen voor een werkperiode en expositie in De Fabriek hebben we de volgende informatie nodig:

1. Een korte motivatie voor een werkperiode in De Fabriek
2. Een beknopte omschrijving van het beoogde project (max. 1 A4)
3. Schetsen en andere visualisaties betreffende het project.
4. Documentatie van recente werken/projecten
5. Een up-to-date CV
6. Links naar website en/of Blogs waar je werk te zien is.
Het liefst in PDF formaat met een maximum van 12 A4-tjes
Video of nieuwe media werken: het liefst links naar online documentatie. Als je een DVD stuurt, zorg dan
voor een werkbaar menu en/of standaard video bestandstypen! Documentatie per post wordt niet gere-
tourneerd.


De Fabriek is een productieplek, wij vragen de kunstenaar om in De Fabriek nieuw werk te creëren! Wij
zijn niet geïnteresseerd in het tonen van bestaand werk.

Ground Floor PlanGround Floor Plan
Basement floor planBasement floor plan
Looks like you are on a mobile device

Would you like to continue on our mobile website?

Yes
No